2008/11/17

LA SORPRESA DE TENIR UN CASTELL AL BARRI

Aquesta masia que apareix a la fotografia i que es troba al carrer Ronda de la Torrassa 123-129, és la que va donar nom al barri.
Durant molts anys, ha estat ocupada per diversos veïns i fins fa poc encara hi vivia un matrimoni. Ara, l’Ajuntament el volia destinar a centre obert d’esplai per a infants i joves, però les obres prèvies a l’adequació, han quedat aturades per poder estudiar les restes arqueològiques que s’han trobat i que corresponen a una fortificació medieval
que havia quedat amagada darrera les construccions modernes.
L’edifici medieval rescatat, data del segle XII com a molt tard i podria correspondre a les restes de la fortificació del Castell o torre de Bellvís. Des del segle X se sap de la presència d’un Castell i la seva existència està documentada desde el segle XII.
La trobada de sis sageteres localitzades en un dels murs de 20 metres i d’un fossat de dimensions considerables situats als costats est i oest de l’edificació, confirma que es tracta d’una fortificacio militar que correspondria a l’antic Castell o torre de Bellvís.
Aquest Castell, estava situat estratègicamente sobre el talús que separa el Samontà de la Marina, per la qual cosa dominava, cap al sud, Santa Eulàlia, el camí ral i el mar, i cap el nord, amb el mur fortificat el pas per les terres altes.
Actualment continuen els treballs.


.