2013/01/22

ELS ALCALDES DE L'HOSPITALETPresento unes fotografies de persones que en diferents èpoques van ser alcaldes de l'Hospitalet.La primera fotografia correspon al Sr. Josep Rius i Casanovas, de Collblanc, alcalde de 1916-1917. (Butlletí “Hospitalet”). 


La segona és del Sr. Josep Jordà i Polls, de la Torrassa, alcalde al 1930. (Butlletí “Hospitalet”). Ell va promoure la construcció del pont que uneix la Torrassa i Santa Eulàlia.
Aquests districtes des del 7 de Juliol de 1935 estan comunicats per mitjà del “Pont d'en Jordà”-; la primera pedra fou col-locada el dia 14 d'Abril de 1934.
Aquest pont ha contribuït a que els veïns de la Torrassa i Santa Eulalia no haguem de creuar les vies del tren per anar d'un barri a l'altre, amb el consegüent perill que això implica.
Veí de la Torrassa d'ideologia republicana, sempre va lluitar per la construcció d'aquest pont. A més, sota el turó des de mitjans del segle XIX, hi passa el tren,- com ja he esmentat- i des de l'any 1932 el Metro Transversal on hi ha l'estació de Santa Eulàlia.
Va fer una bona feina, de la qual hem d'estar-ne molt orgullosos.


La tercera fotografia és del Sr. Josep Puig i Miracle, de Collblanc, alcalde de 1944-1945. (Butlletí “Hospitalet”).


Les fotografies, els noms i les dades d'aquest article, han estat extretes d'un llibre que us recomano, escrit pel Sr. Josep M. Jordà i Capdevila que s'anomena “Collblanc i la Parroquia de Sant Ramon Nonat”.
Tot i la coincidència en el cognom, aquest senyor no té cap parentiu amb la persona que va ser alcalde de l'Hospitalet.

Antònia Torrens